ای خدایی که خالق خرسی
بنده را آفریده ای مرسی (استاد رضا رفیع)

ای خداوند خالق میمون
تو مرا آفریده ای ممنون (سید علی کریمی فرد)

ای خداوند خالق ماهی
نظری کن به ما تو گهگاهی

ای خدایی که خالق ماری
تو مرا آفریده ای، آری

ای خدایی که خالق گاوی
برسان قافیه تو با واوی!

ای خداوند خالق خورشید
تو نما قلب ما پر از امید

ای خدایی که خالق ماهی
بِرَهان مرا ز گمراهی

ای خدایی که خالق سالی
بده از رحمتت به ما حالی

ای خداوند خالق ضربدر
کن زِ رحمت به روی ما وا در

ای خداوند خالق تقسیم
تو مرا آفریده ای تعظیم

ای خدایی که خالق نوری
و بهشت آفریده با حوری

ای خدایی که خالق دارکی (دارک : تاریکی)
بزن از صالحین به ما مارکی 

ای خداوند خالق ذرت
تو مرا آفریده های شکرت


ای خداوند خالق خنده

بی تو دنیای من منی چنده؟

منبع : اشعار منمناجات نامه : ای خدایی که خالق خرسی
برچسب ها : خالق ,خداوند ,آفریده ,خداوند خالق ,خالق ماهی ,خالق خرسی