به مناسبت سالگرد اجرای برجام (1 دی 1394)، شعری که پارسال در این باره گفتم براتون مینویسم، باشد که خوشتان آید :)

-----------------------------------------------

«یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور»
می رسد تحریم ها روزی به پایان، غم مخور

خودروهایی کز همان تحریم ها گشته گران
بعد رفعش می شود بسیار ارزان، غم مخور

چون که حتی آبِ خوردن باشد اندر بندِ آن*
این توافق می دهد دستور باران، غم مخور

من شنیدم از ظریفی: «رفعِ تحریم، ماهِ دی»**
می شود اینک بهاری در زمستان، غم مخور

خانه ای ارزان ببینی بعدِ عمری در وطن
پول در جیبت شود رودی خروشان، غم مخور

مرغ هم چون گوشت از عرشِ گران آید به زیر
زیرِ پایت هم شود فرش سلیمان، غم مخور

چرخ تولیدات داخل می شود فعال تر
حال، چین هم می زند برچسبِ ایران، غم مخور

روزگاری خوش برای ما شده این روزها
گَه گُداری خواب می بینم بدین سان، غم مخور

============================
پی نوشت:
*: اشاره به سخن رئیس جمهور محترم زمان تصویب برجام که فرمودند: حتی آب خوردن هم در گرو این توافقات است.
**: اشاره به سخنان رئیس جمهور محترم و دکتر ظریف در اواخر آذرماه 94

منبع : اشعار منرفع تحریم
برچسب ها : مخور ,تحریم ,جمهور محترم ,رئیس جمهور ,رئیس جمهور محترم