بیا با عشق و محبت، دنیامونُ ما بسازیم
دنیایی از عشقُ شادی، واسه فردا ها بسازیم

بیا هم نفس بشیمُ، شعر زندگی بخونیم
چه تو سرما چه تو گرما، همیشه با هم بمونیم

عزیزم برای قلبم، تو همیشه بهترینی
من برات ساده و صافم، من همینم که می بینی

تو رو دوست دارم فراوون، همیشه من از ته دل
شدم مجنونِ تو خوبم، نه دیگه نمیشم عاقل

نمیشم یه لحظه فارغ، من از فکر تو عزیزم
تو فکرم که گل بچینم، تا بیام به پات بریزم

زندگی برام چه زیباست، وقتی تو باشی کنارم
دیگه من غمی ندارم، اگه که تو باشی یارم

تو چه خوبی چه قشنگی، تو چه دوس(ت) داشتنی هستی
اگه پیش من بمونی، سَرَمُ میدم دو دستی

منبع : اشعار منزندگی با تو
برچسب ها : زندگی